KLUB

Klub Sportowy Polskie Himalaje z siedzibą w Krakowie, który do 10 stycznia 2019 roku nosił nazwę KS Ski Test Kraków, został założony w 2010 i wpisany przez Prezydenta Miasta Krakowa do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej pod nr KS/99. Jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Działa na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.
Wywodzi się z założonego w październiku 2007 roku stowarzyszenia Ski Test Swim Test. Od roku 2010 jest jednostką niezależną kontynuującą działalność powstałych w 2002 roku sekcji.

Początkowo klub zajmował się szkoleniem wyłącznie w sportach zimowych, specjalizując się w snowboardzie. Jest ośmiokrotnym zdobywcą tytułu Klubowego Mistrza Polski w snowboardzie (w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017). Jego podopieczni osiągali znakomite rezultaty nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale także międzynarodowej, m.in. tytuł mistrzyni świata juniorów zdobyty przez Katarzynę Rusin czy kwalifikacja do igrzysk olimpijskich w Soczi 2014 Joanny Zając.
Historia organizacji imprez sięga początków samodzielnej działalności klubu. W latach 2010-2017 przeprowadziliśmy zdecydowaną większość imprez krajowych w snowboardzie i narciarstwie dowolnym. Były to głównie zawody ogólnopolskie (rangi mistrzostw i Pucharu Polski) patronowane przez polskie związki sportowe (do roku 2014 – Polski Związek Snowboardu, a obecnie – Polski Związek Narciarski), międzynarodowe zawody pod egidą federacji FIS m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz zawody dla amatorów – od dzieci po dorosłych.
W roku 2015 zarząd klubu zadecydował o poszerzeniu swojej działalności, powołując sekcję lekkoatletyczną. Równolegle z jej utworzeniem klub włączył się w działalność związaną z upowszechnianiem tej dyscypliny i rozpoczął organizację imprez biegowych. Pierwszą zorganizował w listopadzie 2015 roku. Był to Ogólnopolski Festiwal Biegowy Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego dla ponad 300 uczniów z 20 szkół z 9 województw. W 2016 roku imprez tych było już kilka, część o charakterze interdyscyplinarnym.

Najważniejsze imprezy zorganizowane przez klub w latach 2016-2018:

  • Bieg 1050-lecia Chrztu Polski dla ponad 200 osób (Warszawa, kwiecień 2016);
  • Rodzinny Festiwal Otwarcia Igrzysk Olimpijskich Rio 2016 – 500 osób (Warszawa, sierpień 2016);którego beneficjentami były zarówno rodziny (w tym kilka wielodzietnych), jak też wychowankowie domów dziecka i uczestnicy indywidualni, w tym: emeryci, renciści, osoby z lekką nadwagą ale także zawodnicy z klubów sportowych. Łącznie z widzami i osobami towarzyszącymi zakładamy, że przy Centrum Olimpijskim pojawiło się około 500 osób z 15 województw. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, najstarszy 75. Najmłodsza uczestniczka – 5, najstarsza 68. Najliczniejsza rodzina liczyła 7 osób.
  • II Ogólnopolski Festiwal Biegowy Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego dla 150 uczniów (Warszawa, listopad 2016);
  • Biegi z Piłsudskim dla ponad 100 osób (Warszawa, listopad 2016);
  • Mikołajkowy Festyn Biegowy Domów Dziecka dla 150 wychowanków (Warszawa, grudzień 2016);
  • Igrzyska z Paderewskim dla 80 osób (Warszawa, maj 2017);
  • Ogólnopolski Festiwal Biegowy Szkół im. Józefa Piłsudskiego dla 160 uczniów (Warszawa, listopad 2017);
  • Sztafeta Stulecia NIEBO-ZIEMIA-WODA-OGIEŃ dla 400 osób (Warszawa, listopad 2018);
  • Ogólnopolski Festiwal Biegowy Szkół im. Józefa Piłsudskiego dla 110 uczniów (Warszawa, listopad 2018);

Klub był również organizatorem dwuletniego cyklu (2017-2018) Setka Stulecia (20 biegów na dystansie 5 km, na atestowanej przez PZLA trasie przy Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie.
Z racji wieloletniego doświadczenia i osiągnięć w organizacji imprez sportowych, klubowi została powierzona obsługa Narodowego Biegu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości od Bałtyku do Tatr, obejmującego 45 biegów w 45 miastach z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób ubranych w jednakowe koszulki biało-czerwone. Nie było to jedyne przedsięwzięcie dla uczczenia setnej rocznicy. Na pełny projekt złożyły się:

W POLSCE
1. Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr (11.11.2018)
2. Supermaraton Stulecia – mistrzostwa Polski w biegu na 100 km (Warszawa,10.11.2018)
3. Upowszechnianie biegania pod hasłem „Każdy może mieć swój Everest” (2015-2018)

ZA GRANICĄ
1. Wyprawa trekkingowa do bazy pod Everestem (1.10-8.11.2018)
2. Supermaraton w Katmandu pamięci polskich himalaistów (13-21.10.2018);